Reglement for velferdsrom

REGLEMENT FOR FELLESROMMET

1.    Fellesrommet er et lokale til utleie for andelseier i Borettslag1

2.    Fellesrommet er plassert i 1 etg. Blokk ”D” Livegen 19.

3.    Fellesrommet ledes av en velferdskomite som utnevnes av styret i

Terrassen Borettslag

4.    Leie av velferdsrommet avtales med velferdskomiteen.

5.    Leiekostnader bestemmes av styret.

6.    Etter bruk skal lokal og utstyr avleveres i den tilstand det var.

• Hvis lokalet ikke er tilstrekkelig rengjort og levert tilbake i den tilstand det var før utleie, vil dette bli utført og kostnader belastet leietaker.

•    Utstyr som på noen måter blir ødelagt eller forsvinner fra lokalet, skal dette erstattes av leietaker.

7.    Det er ikke tillatt og la dyr oppholde seg i lokalet

8.    Det er ikke tillatt å røyke i lokalet.

9.    Området utvendig av lokalet skal rengjøres, askebeger skal tømmes og rengjøres før det settes tilbake i lokalet.

10.    Søppel og tomgods fjernes.