Reglement for garasjen

Garasjen er beregnet for parkering av biler og skal ikke benyttes som verksted og lagringsplass av brann/eksplosjonsfarlige gasser og væsker.

Utleie av garasjeplass skal kun skje til beboere av Terrassen borettslag.

Hver andel kan ikke disponere mer enn 2 garasjeplasser.

Av hensyn til andre parkerte biler er det ikke tillatt å utføre mekanisk arbeid på bilen: Motor, karosseri, eksos og drivsystemer, hjulskift, etc.

Det er ikke tillatt å oppbevare brann/eksplosjonsfarlige gasser og væsker som: Propanbeholdere, bensin, parafin, diesel, rødsprit, tynnere, etc.

Utstyr som lagres skal lagres på en ryddig måte, søppel skal ikke forekomme.

Se ” REGLEMENT FOR Borettslag1” del II-b

Ta hensyn til sikkerhet og andre brukere av garasjen.