All parkering skal foregå på oppmerkede plasser utenfor blokken. Gjesteparkering er tillatt inntil 12 timer. All parkering ut over denne tiden krever parkeringskort*.

Beboere i borettslaget på faste plasser i parkeringsgarasjen.

Parkeringskort skal være utlevert til alle eiendelseiere. Mangler du parkeringskort? Ta kontakt med styret – klikk her.