Søknad om leie av bodplass

Borettslaget har 4 boder til utleie. Bodene kan kun leies på åremål, leietiden kan forlenges for nye år ved søknad til styret. Forlengelse innvilges kun dersom det ikke er andre på venteliste.

Velg 1 alternativ