Hvor lenge vil personopplysningene behandles

5 År

Hvilke typer personopplysninger vil bli samlet inn og brukt

Opplysninger gitt via skjema lagres og tas vare på i maksimalt 5 år. Data kan slettes tidligere ved ønske.

Hvilke særlige kategorier av personopplysninger vil bli innsamlet og brukt

Ingen sensitiv data.

Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Behandlingen er basert på respondentens samtykke.

Hvem vil ha tilgang til dine personopplysninger

Styret i AL Borettslag borettslag.