Hygienetiltak som følge av Coronaviruset

Borettslag1 har satt i gang ekstra tiltak i forbindelse med Coronautbruddet for å informere beboerne, samt hindre videre spredning. I fellesarealer er det slått opp plakater fra helsemyndighetene med informasjon om hvordan vi alle sammen kan redusere risikoen for smitte. Vanlig håndvask med såpe og vann er blant de beste virkemidlene for å hindre virussmitte.

Styret har iverksatt ekstra hygienetiltak for rengjøring av dørhåndtak/berøringspunkter i fellesområder. Styret oppfordrer også beboere til å vaske egne dørhåndtak/berøringspunkter regelmessig.

All utleie av velferdsrommet er stoppet på nåværende tidspunkt.

Styret håper at alle beboerne blir med på på «dugnaden» for å bidra til at borettslaget er et trygt sted å være, spesielt med tanke på personer i sårbare risikogrupper.