Her kan beboere, firma eller personer med tilknytning til borettslaget sende inn avviksmeldinger.
Styret i Borettslag1 sørger for å lukke avviket så raskt som mulig.